Kontakt

Kontakt.

Besöksadress: Ledningsgruppen:
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
VD
Jan Persson

Ekonomi
Sara Holgersson

Postadress:
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
Produktion
Christopher Wark
Fakturaadress:
Pressen
Morgontjänst KB
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
HR
Maria Björnefur

IT
Dotun Ogunkanmi

Försäljning & Marknad
Ricard Bring Tellander

Vill Du bli kund? Kontakta mailto:ricard.tellander@premo.se

Applications must be sent through the formular in the front page!
Ansökningar måste skickas genom formuläret som ni hittar på första sidan!
Webbplatsens foton:
Premo och Nathalie Agnekil